OM OSS

HPSolartech

Med passion för hållbarhet och innovation

Energiomställningen från fossil till förnybar energi är helt central för att vi ska kunna bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Solen är en oändlig resurs och redan idag står solenergi för mer än en tredjedel av världens nyinstallationer av elkraft.

Genom att kombinera expertkunskap inom solenergi med vår bakgrund från elektrifieringen av fordonsindustrin hjälper HPSolartech kommersiella företag och lantbruk att sänka sina driftkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle.

Vi projekterar, bygger och driftar större solelanläggningar med höga säkerhetskrav både på tak och mark och jobbar utan mellanhänder direkt med våra tillverkare. Därför kan vi erbjuda genomtänkta systemlösningar av industriell kvalitét till ett konkurrenskraftigt pris.

Bild1
HPS_SolarParkSnow

SÄKRA OCH STANDARDISERADE SYSTEM

Vår erfarenhet kring industriell produktion, standardisering och kvalitetsarbete har gjort det möjligt att ta fram solenergisystem för vårt nordiska klimat som är utvecklade för livslängder upp mot 50 år.

Säkra system följer standards och strukturer och vi jobbar hårt tillsammans med vår delägare Länsförsäkringar Uppsala för att ta fram standardiserade lösningar kring framför allt elsäkerhet.

INNOVATION

Nytänkande och kontinuerligt förbättringsarbete genomsyrar allt vi gör. Vi frågar oss ständigt vad vi kan göra för att öka värdet för våra kunder och samarbetspartners både nu och i framtiden. Det innebär att många nya idéer kring produkter och processer landar på våra konstruktörers bord. De flesta blir verklighet. Och inte sällan ser vi hur våra idéer sprider sig som ringar på vattnet till andra aktörer på marknaden. För dig som kund betyder detta en framtidssäker investering.

HPS_Innovation

MER ENERGI TILLSAMMANS

Världen har redan nått den brytpunkt där det är billigare att producera el med hjälp av förnybara källor än att använda fossila bränslen. Lägst kostnad får man när man använder sol och vind.

Men trots att solenergi redan är det ekonomiskt bästa alternativet är det mycket som behöver göras för att vi snabbare ska få upp den installerade basen i samhället. Alla marknadens aktörer måste här hjälpas åt då det är uppenbart för alla att vi behöver öka takten för att nå klimatmålen.

Vår ambition är att aktivt hjälpa till att driva på detta arbete genom att engagera oss inom områden som juridik, politik och teknisk standardisering. Vi är därför stolta över att kontinuerligt kunna attrahera kompetenta och engagerade medarbetare samt har glädjen att varje dag få arbeta nära marknadsledande tillverkare, försäkringsbolag, energibolag, teknikkonsulter, räddningstjänsten, branschorganisationer och inte minst våra kunder.

HPSolartech

Intresserad av att arbeta hos oss?

Världen behöver ställa om till solenergi. Vi behöver bli fler för att få det jobbet gjort.

Är du en av dem?