GARANTIER

HPSOLARTECH

Garantier

Vi på HPSolartech vill att du ska kunna känna dig helt trygg när du investerar i en solcellsanläggning från oss. Därför erbjuder vi ett av marknadens bästa garantivillkor.

Grundtanken med våra villkor är att garantin ska gälla minst så länge att anläggningen har betalat av sig. Det gör att du som kund inte behöver ta någon ekonomisk risk.

Baserat på detta resonemang lämnar vi 10 års produktgaranti på alla ingående komponenter samt 10 års installationsgaranti. Installationsgarantin är den viktigaste och det är där vi skiljer oss mest från våra konkurrenter. Ofta får man bara mellan 2 och 5 års garanti på installationen och det är här flest fel sker.

Vi lämnar också en 25 års effektgaranti på solpanelerna. Detta innebär att vi garanterar att solpanelerna skall ha en bibehållen effekt mätt i kW som motsvarar en linjär minskning av maximalt 20% över en period av 25 år