Solceller är ett utmärkt sätt att höja driftsnettot

Det är dessutom enkelt, riskfritt och går fort.

Som kommersiell fastighetsägare har du ständigt kniven på strupen för att vidmakthålla lönsamheten på dina fastighetsinvesteringar. Sjunker driftsnettot ger detta inte bara ett sämre resultat, det sänker även värdet på din underliggande fastighet. Osäkra och stigande kostnader, inte minst energikostnaderna slår direkt på driftsnettot. Konkurrensen för att attrahera attraktiva hyresgäster hårdnar och allt fler företag och organisationer ställer idag krav på att fastighetsägaren fokuserar på lokalernas miljöaspekter. Många efterfrågar gröna hyreskontrakt och vill verka i en affärsmiljö som har ett uttalat positiv miljöavtryck. Media och konsumenter ställer högre krav på genomlysning av företags arbetsmiljö och klimatpåverkan.

Som fastighetsägare påverkas du dubbelt av det ökade fokuset på miljö- och klimatfrågor och energiomställningen som det innebär.

Solceller på taket är en nästan ofattbart bra metod att göra en mätbar positiv insats för både miljön och driftsnettot på ditt fastighetsbestånd.

Nedan illustreras effekterna av hur solcellsanläggningen förbättrar driftsnettot och höjer värdet på din fastighet:

Exempel: En investering i din egen solcellsanläggning på 1 mkr ger normalt mellan 100 000—120 000kr i direkt årlig besparing på energikostnaderna. Med ett avkastningskrav på 5% ökar värdet på fastigheten med 2–2,4mkr i värde.


Några praktiska aspekter kring en investering i solenergi för dig som kommersiell fastighetsägare:
Solel är ”genväg” till minskad energiförbrukning för hela fastigheten då den el som fastigheten själv producerar ersätter dyr el som du istället tvingats köpa
Solel påverkar resultatet för din fastighet positivt redan från första dagen
Solel avskrivs normalt som byggnadsinventarie, dvs. över lång tid
Det blir skattemässigt förmånligt (så länge varje enskild anläggning har lägre effekt än 255kW/byggnad)
Solel är i princip helt underhållsfritt
Solcellsanläggningen har lång livslängd (>30 år)
Solpaneler förlänger takets livslängd
Solel underlättar införandet och användandet av laddboxar

Kontakta oss

Gustav

Gustav Alberius

Försäljningschef

018 - 59 18 00

Gustav.alberius@hpsolartech.se

Björn

Björn Modee

VD

018 - 59 18 00

bjorn.modee@hpsolartech.se